Partners Leerwerkakkoord leggen nieuwe ‘geloften’ af tijdens conferentie in De Kuip

De personeelstekorten zijn groter dan ooit. Tegelijkertijd staan er nog veel mensen die willen werken aan de kant. Het Leerwerkakkoord draagt al drie jaar bij aan een oplossing voor deze uitdaging. Tijdens de conferentie Leerwerkakkoord ‘Samenwerken aan de arbeidsmarkt van de toekomst’ op woensdag 29 juni kwamen zo’n 200 aanwezigen samen uit het bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheid van de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Het doel: de volgende fase van het Leerwerkakkoord samen vormgeven.

Het is bijna half zeven in de avond als er een hartstochtelijk ‘JA!’ door het Maasgebouw van De Kuip galmt. Kort daarvoor hebben de gezellige gastvrouwen (‘De Dames’), gehuld in een toga van een trouwambtenaar, op ludieke wijze gevraagd of alle aanwezigen elkaar aannemen tot hun samenwerkende partner. Na het uitspreken van hernieuwde Leerwerkakkoord-geloften worden alle deelnemers ook letterlijk met elkaar verbonden. Vanuit alle hoeken worden er bolletjes wol de zaal ingegooid. Het leidt tot een wirwar van witte woldraden, maar vooral tot veel hilariteit omdat mensen uit benarde posities bevrijd moeten worden.

Openingsfilm

Het is een passende, luchtige afsluiting van een geslaagde bijeenkomst, die vier uur eerder begon met een mooie openingsfilm. Hierin werden de successen en resultaten getoond, die vanuit het Leerwerkakkoord (LWA) werden behaald sinds de start in 2019. Peter Smit, programmamanager van het LWA, zag de cijfers met een tevreden glimlach aan. Ruim 160 aangesloten partners uit de driehoek bedrijfsleven-onderwijs–gemeenten. En ruim 3.000 mensen die aan werk, stage of werkervaringsplek zijn geholpen. In zijn interview met dagvoorzitter Mark Beumer lichtte Smit het deelakkoord Energietransitie Bouw & Techniek uit als voorbeeld: ‘Als ik zie hoeveel jongeren met een rugzak daar aan het werk worden geholpen… Daar word ik heel blij van. Ook omdat ik weet hoeveel maatwerk dat vraagt van onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten.’

‘Apart kan goed samen’

Toch keek Smit vooral vooruit. Want ook hij weet: de krapte op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren alleen maar groter. Om te komen tot een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt, is samenwerking noodzakelijk. Het Leerwerkakkoord kan een cruciale voortrekkersrol vervullen in die transitie. ‘Maar daarvoor moeten we meer focus gaan aanbrengen,’ stelde Smit. ‘Alle partners werken met dezelfde passie en energie aan de uitdagingen. Maar er zijn zóveel initiatieven. Zelfs ik kan ze soms al niet uit elkaar houden. Laat staan de burgers of de ondernemers. We kunnen nog beter afstemmen en samenwerken. Apart kan heel goed samen,’ sloot hij op Cruijffiaanse wijze af.

Overhandiging LWA Magazine

Vervolgens overhandigde Smit het eerste exemplaar van het LWA inspiratiemagazine aan Tim Versnel. Hierin worden de resultaten en succesverhalen van de verschillende deelakkoorden gepresenteerd. De nieuwe wethouder van onder meer Werk & Inkomen bevestigde dat het nieuwe Rotterdamse college “zich volledig heeft gecommitteerd aan het Leerwerkakkoord”. ‘Ik wil jullie bedanken voor het keiharde werk dat jullie al hebben gedaan en nog gaan doen. Dat is belangrijk voor de stad en de regio, want we willen zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Met het Leerwerkakkoord zijn we een voorloper en een voorbeeld voor de rest van Nederland.’

Solliciteren bij de werknemer

Versnel wees de aanwezigen op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de vele vacatures, die een andere aanpak vergen dan voorheen. ‘De wereld is veranderd en de rollen zijn omgedraaid. Als werkgever solliciteer je bij de werknemer in plaats van andersom. Een tekort aan mensen is een bedreiging voor werkgevers. We moeten de menskracht die er is beter leren benutten. Ik kijk ernaar uit om daarmee met jullie aan de slag te gaan,’ aldus de wethouder.

Draaien aan drie knoppen

Dr. Fabian Dekker, arbeidssocioloog en senior onderzoeker arbeidsmarkt bij de SEOR en de Erasmus Universiteit, nam de aanwezigen daarna mee de diepte in. In zijn keynote speech, getiteld ‘The War for People’, stelde Dekker dat het onbenutte arbeidspotentieel verzilverd kan worden door aan drie knoppen te draaien. Zo kan er meer gebruikt worden gemaakt van technologie. Ook kan de lokale overheid volgens hem proactiever sturen op arbeidsparticipatie, bijvoorbeeld door meer SROI-verplichtingen op te leggen bij de zeven stadsprojecten.

Spiegel

Ten derde hoopt Dekker dat werkgevers meer gaan focussen op de kwaliteit van het werk en de werkplek in plaats van salaris. ‘Een hoger salaris is een snelle suiker. De kwaliteit van werk is op lange termijn belangrijker voor werknemers. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de bedrijven een high road, mensvriendelijk bedrijf is.’ Dekker hield de aanwezigen ook een spiegel voor. Want, zo zei hij: ‘De cijfers zijn mooi, jullie hebben samen echt een hoop voor elkaar gekregen. Maar belangrijker dan aantallen is de daadwerkelijke impact. Die vind ik nog een beetje onduidelijk. Ik zou zeggen: betrek onderzoekers eerder in het traject, zodat we die impact kunnen aantonen.’

Geen diploma’s, maar skills

Ook spreker Aad van der Werf, strategisch arbeidsmarktadviseur bij de gemeente Rotterdam, draaide niet om de hete brij heen. Ook de ervaren arbeidsmarktdeskundige benoemde de scheve verhouding tussen vacatures, werkzoekenden en instroom in het onderwijs. Daarbij riep hij de aanwezigen op om het woord mismatch niet meer te gebruiken. Daarnaast riep hij juist wél op om mensen in sommige branches meer te gaan betalen. ‘Aan de onderkant van de arbeidsmarkt loont werken op dit moment niet. Dat moet anders.’ Van der Werf benadrukte daarnaast dat werkgevers de traditionele manier van kijken naar de arbeidsmarkt moeten loslaten. ‘We moeten niet naar opleidingsniveau en diploma’s kijken, maar naar skills. Beweeg je tussen de doelgroep, dan hoor je nieuwe dingen. Durf mensen uit te nodigen. Ga het gewoon doen!’

Nieuwe inzichten

Met die duidelijke boodschap verdwenen de deelnemers richting de inspiratiesessies. Thema’s waren onder meer de succesvolle inzet van statushouders, videopitch vs. brief en Ontwikkelfit. Verspreid over de verschillende ruimtes van De Kuip konden ze deelnemen aan twee rondes. Ook kon het Beursplein bezocht worden met stands van onder meer het Leerwerkloket (LWL) en het regionaal mobiliteitsteam (RMT). Verder was er een meet & greet met de bestuurders van het LWA en uiteraard volop gelegenheid tot netwerken. Met nieuwe inzichten en frisse ideeën keerden ze vervolgens terug voor het plenaire gedeelte. Daar gaven ze elkaar het ja-woord en committeerden ze zich aan de nieuwe geloften, die de komende jaren moeten leiden tot een nog betere en meer impactvolle samenwerking aan de arbeidsmarkt van de toekomst.

Bekijk ook de aftermovie van de conferentie voor een sfeerimpressie. Voor de presentaties en een foto reportage van de conferentie ga naar leerwerkakkoord.nl.