Perspectief in de facilitaire dienstverlening voor jongeren uit Rijnmond

Jongeren uit de regio Rijnmond die anders niet zo makkelijk aan werk komen, krijgen nu tóch een kans. Via het Leerwerkakkoord smeden Facilicom en Zadkine hen tot ‘werknemers van de toekomst’. Door een gezamenlijke praktijkgerichte opleiding zijn ruim 100 studenten geslaagd en doorgestroomd.
 
Als ėėn van de grootste werkgevers van Rotterdam heeft Facilicom ook een sociale rol, omdat zij zich nauw betrokken bij de stad en bewoners voelt én nieuwe generaties kansen wil bieden. Al in 2015 is een samenwerking tussen dochteronderneming Gom en Zadkine Startcollege opgezet, door een praktijkgerichte opleiding te starten op mbo-niveau 1 (entreeopleiding). Gom kende al heel wat stageplaatsen voor een opleiding op niveau 2 en wilde bijdragen om jongeren in een kwetsbare positie vooruit te helpen. Nu, een aantal jaar later, is het initiatief uitgegroeid tot een waar succesverhaal waarbij studenten zijn geslaagd en uitstroomden naar werk of naar een volgend niveau.
 
Daarnaast werd binnen de onderwijsinstelling Zadkine al op verschillende mbo-niveaus samengewerkt met Facilicom. Door de samenwerking te intensiveren en het gezamenlijk doel vast te leggen in een LWA, is het duidelijk dat beide organisaties jongeren in regio Rijnmond praktijkgericht opleiden op alle mbo-niveaus, waardoor werknemers van de toekomst daadwerkelijk een kans krijgen!