Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie scherpt doelen aan

Na het congres in november zijn de doelen aangescherpt en is een eerste planning 2022 van de kennissessies van het Platform gemaakt. Ook is er een nieuw team gestart. 
Maak kennis met het nieuwe Projectteam


Emilie Nijman – van de Loo

Emilie is afgestudeerd bedrijfskundige, (loopbaan)coach en interim HR-professional. Binnen het Platform Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie zal zij zich met de projectleider gaan richten op het organiseren van lerende netwerken (ook wel bekend als de werksessies) voor ondernemers/werkgevers, die stappen willen zetten voor Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee krijgen ondernemers handvatten voor een praktische toepassing van Leven Lang Ontwikkelen in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties.

Jolanda Vollebregt
Jolanda heeft een HR achtergrond waarvan ruim tien jaar als adviseur bij de Rotterdamse politie. Sinds 2016 is ze aanjager en ondersteuner van verschillende projecten. Jolanda zal zich samen met Marita gaan bezighouden met de organisatie van de kennissessies van het Platform. Het doel van deze sessies is de ondernemers/werkgevers te faciliteren, informeren, inspireren én enthousiasmeren om verder aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen.

Marita Dogterom
Marita is al enige tijd nu projectleider van het Platform en werkt samen met Jolanda en Emilie om de doelen van het Platform te bereiken en de verschillende activiteiten van het Platform op te pakken.  

2022: Focus op de ondernemer/werkgever

In 2022 ligt de focus op het inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers voor verdere stappen op weg naar Leven Lang Ontwikkelen. Het platform streeft ernaar veel MKB-ondernemers te bereiken. 

De doelen zijn onder meer:

  • Betrekken van meer (MKB) ondernemers /werkgevers bij de activiteiten van het Platform.
  • Aanbieden van actuele kennis rondom Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie, bijvoorbeeld tijdens de kennissessies.
  • Het organiseren van werksessies, mogelijk meer regionaal georganiseerd in lerende netwerken – dat wil zeggen werkgevers, die met elkaar aan de slag gaan met activiteiten, kennisdelen en binnen hun eigen organisatie (verdere) stappen zetten op weg naar Leven Lang Ontwikkelen.

 

Kennissessies

Er zijn zes kennissessies in 2022, met gevarieerde onderwerpen en sprekers. Ze gaan over de volgende thema’s:

  • Eigen regie – regie over je kennis, skills en loopbaan
  • Arbeidsmobiliteit – ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt – vraag en aanbod
  • Verbinding onderwijs en bedrijfsleven – behoeften van de arbeidsmarkt in relatie tot het opleidingsaanbod


Noteer alvast de volgende data in de agenda voor deelname aan deze kosteloze sessies.

  • 7 april 2022, online, van 15.30 – 17.00 uur. Thema: Skills of diploma’s: wat zoekt de werkgever? Vraaggestuurd opleiden voor de arbeidsmarkt.
  • 16 juni 2022, tussen 14.30 en 17.30 u, inclusief drankje en hapje voor de aanwezigen. Thema: Loopbaan APK voor iedereen?! Het stimuleren van eigen regie voor Leven Lang Ontwikkelen.

 

Leerwerkakkoord

Op de website van het Leerwerkakkoord komt nog meer nuttige en bruikbare informatie over Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie.

Ideeën, vragen of zelf bezig met een mooi project?

Heb je als lezer van deze Nieuwsbrief vragen, ideeën of wil je een keer een mooi project breder onder de aandacht brengen bij de deelnemers aan het Platform: laat het ons weten, wij werken graag vraaggestuurd. Je kunt ons bereiken via llo.si@leerwerkakkoord.nl of via marita.dogterom@leerwerkakkoord.nl

Graag tot ziens bij de evenementen van het Platform.