PROJECTLEIDERS VAN LWA MAKEN SAMEN HET VERSCHIL

Naast de mooie initiatieven, projecten en bijeenkomsten waar de LWA-partners en overige belangstellenden regelmatig bij worden uitgenodigd om aan te sluiten, wordt er ook achter de schermen heel hard gewerkt om samen het verschil te maken op de arbeidsmarkt hier in de regio. Een goed voorbeeld hiervan is de kennisdeling tussen de projectleiders van de diverse leerwerkakkoorden.

Regelmatig komen de projectleiders (digitaal) samen om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen binnen de deelakkoorden. Naast de sectorspecifieke zaken zijn er ook overkoepelende thema’s en gezamenlijke knelpunten die hierbij de revue passeren. Voor die onderwerpen is kennisdeling van groot belang. Om niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, maar vooral ook om te leren van elkaar en met z’n allen te komen tot een slimmere aanpak.

Onderwerpen die op deze manier worden opgepakt zijn bijvoorbeeld garantiebanen, intersectorale mobiliteit en stapelbanen. Zo ook de beeldvorming van het werk: Wat is er allemaal al om mensen te interesseren voor een bepaald vakgebied? En hoe kunnen we dit slim inzetten in onze initiatieven? Denk daarbij aan campagnes zoals die van de bouwsector “Je gaat het maken in de bouw” maar ook de Havenleerwerkplaats en de experiences die worden georganiseerd door het Leerwerkloket in samenwerking met de Leerwerkakkoord-partners.

Voor alle doelgroepen is er wel iets vindbaar, wat we kunnen gebruiken bij de werving voor onze initiatieven. Dit brengen we in kaart en delen we met de diverse belanghebbenden, zodat we hopelijk nóg meer mensen enthousiast kunnen maken voor werken of leren in een van de betrokken LWA-sectoren.

Mocht je dit lezen en een goed initiatief weten wat bijdraagt aan de beeldvorming van het werk op een van de drie pijlers van de leerwerkakkoorden (van school naar werk, van werk naar werk of weer aan het werk), of hier meer over willen weten neem dan contact op met een projectleider van jouw LWA of accountmanager van het WSPR: leerwerkakkoord@rotterdam.nl.