RAAT+DAAD 3.0: zorgprofessionals behouden voor het vak!

Met het regionale meerjarenplan RAAT+DAAD 3.0 hebben Rotterdamse zorginstellingen, onderwijs, gemeente en zorgverzekeraars afgesproken om de kloof tussen de zorgvraag en het personeelsaanbod in 2025 te verkleinen. Dat betekent: meer professionals behouden voor het vak.

Uit arbeidsmarktprognoses blijkt dat de komende jaren de zorgvraag met 15% groeit. De toenemende arbeidsmarktkrapte vormt daarbij een extra uitdaging. Het is daarom van cruciaal belang dat de uitstroom van professionals uit deze sector niet toeneemt. Daarnaast is actie nodig om ook anders te gaan werken, waardoor de afhankelijkheid van de inzet van schaarse professionals afneemt.

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

De afspraken om ook in de toekomst voldoende zorgprofessionals te houden, zijn vastgelegd in de RAAT, Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Het doel dat de samenwerkende partijen met de RAAT+DAAD 3.0 nastreven is zo veel mogelijk medewerkers beschikbaar hebben en houden voor de zorg.

De volgende drie meerjarenopgaven zijn geformuleerd:

  • 25% minder uitstroom uit de sector in 2025
  • 25% minder verzuim in 2025
  • 25% meer zorgproductiviteit door sociale en technologische innovatie in 2025
De daad bij de raat voegen

De komende maanden richten de organisaties zich op de individuele invulling van de RAAT; de DAAD. Wat gaat iedere instelling zélf doen om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het personeelstekort?6