Rotterdamse zorg

We hebben tevreden en goed toegerust medewerkers nodig in de zorg en welzijn. Nu, straks en later om burgers van zorg te kunnen blijven voorzien wanneer dat echt nodig is. In Rotterdam Rijnmond werken we daarom samen met onderwijs, zorg en de gemeente aan het oplossen van de tekorten. Dat noemen we hier RAAT + DAAD. Het onderwijs, de zorg en welzijnsinstellingen zijn verenigd in werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg. In het LWA Zorg wordt samengewerkt met deRotterdamseZorg. In 2021 willen we van resultaat naar impact. Lees ons jaarplan welke stappen we nemen om de zorg in onze regio sterk te maken. Dit jaarplan plan vind je op onze website (www.derotterdamsezorg.nl) Het Leer Werk Akkoord is een versnelling op dit jaarplan.
Zorg en welzijn: geleerde lessen uit de coronacrisis
De Rijksoverheid heeft een Actieprogramma opgesteld om de tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen: Actieprogramma Werken in de Zorg. Onderdeel van dit actieprogramma is de commissie Werken in de Zorg. Zij heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. In 2020 lag de focus op de coronacrisis en welke lessen daaruit geleerd konden worden. De commissie heeft in 2020 vier adviezen uitgebracht op de deelthema’s. Niet alleen interessant voor de zorg en welzijn, wellicht ook voor de andere sectoren/ branches om lessen uit te leren.
Actie Leer Netwerk
Het actieleernetwerk is ook een onderdeel van het actieprogramma. Ze faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk andere betrokken partijen om initiatieven te starten en om succesvolle initiatieven van anderen over te nemen. Wil je hier meer over weten of dit ook interessante initiatieven kunnen zijn voor jouw sector/ branche? Kijk op: https://www.actieleernetwerk.nl/.
Mentale steun voor zorgprofessionals door extra coaching voor de zorg
De afgelopen tien maanden hebben meer dan tweehonderd professionals in zorg en welzijn mentale ondersteuning ontvangen. Er werd met name hulp gevraagd bij het omgaan met (angst) gevoelens en stress. De werknemers die zich dagelijks inzetten voor een ander, hebben de ruimte ervaren om hun verhaal te kunnen doen. Ondanks de goede respons is gekozen om de individuele en onafhankelijke coaching elders onder te brengen. Veel zorg- en welzijnsorganisaties pakken mentale vragen goed zelf op, waarbij ook teamcoaching steeds meer wordt ingezet. Voor individuele en onafhankelijke coaching buiten de organisatie kunnen zij vanaf nu terecht bij ‘Samen sta je sterker’. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht https://lnkd.in/gzpaW5r
Onboarding Toolbox
De uitstroom onder startende zorgprofessionals is hoog. Dat is zorgwekkend en een knelpunt in vrijwel alle zorgorganisaties. Er is een toolbox ontwikkeld boordevol praktische instrumenten die bijdragen aan een betere onboarding en zachtere landing van de startende zorgprofessional in de sector zorg en welzijn. Wil je meer weten over de toolbox voor jouw sector/ branche? Laat het ons weten. We delen onze ervaringen graag. Wellicht kunnen we bij voldoende animo een kennissessie/ werksessie met elkaar organiseren.