Samen sterk voor stages, Regionaal Actieplan Stages Rotterdam-Rijnmond

Door corona dreigt er in de regio Rotterdam-Rijnmond een enorm tekort aan stageplaatsen voor mbo-studenten. Vooral in de luchtvaart, de horeca, het personenvervoer, de traditionele retail en de cultuur- en evenementenbranche is het stageprobleem urgent. Veel leerbedrijven kunnen minder of geen stageplekken bieden door sluiting, personeelsdruk en onvoldoende begeleidingstijd. Het vervullen van beroepspraktijkvorming is echter cruciaal. Studenten kunnen niet of later gediplomeerd worden als ze onvoldoende praktijkervaring opdoen terwijl bedrijven deze beginnende beroepsbeoefenaren hard nodig hebben! 
Er gebeurt al veel om dit probleem op te lossen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) monitort de (tekorten van) stageplaatsen en is een campagne gestart, SBB Helpt, voor het behoud van stages en leerbanen. Scholen zoeken creatieve oplossingen. Desondanks loopt het stagetekort in onze regio hard op, zonder extra inzet zijn er in februari 2021 meer dan 1.500 stageplekken te weinig.  
Albeda, Zadkine, SBB, werkgeversorganisaties MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW en de gemeente Rotterdam als ook het Leerwerkakkoord hebben daarom in november 2020 de handen ineengeslagen. Samen werken ze aan het Regionaal actieplan stages Rotterdam-Rijnmond om te zorgen dat alle studenten van mbo-niveau 1 tot en met 4 in februari een stageplek hebben. Dat gebeurt via drie actielijnen:
Continue monitoring tekorten en het aanbod aan stages
SBB, Albeda en Zadkine pakken gezamenlijk de regie op het ophalen en matchen van data. Tweewekelijks wordt het tekort aan stageplekken, en de oorzaken ervan, gemonitord. Deze cijfers worden vervolgens gematcht met de gegevens van nog onbenutte leerbedrijven in de regio.
Maximaal en creatief benutten van beschikbare stageplaatsen
Albeda, Zadkine en de gemeente Rotterdam – een grote werkgever in de stad en regio – zetten in op het maximaal en creatief benutten van beschikbare stages en leerbanen binnen de eigen organisaties. Bijvoorbeeld: twee studenten die één stageplek delen, het benutten van stagemogelijkheden in weekenden, avonden en vakanties.  
Gerichte werving van nieuwe stages en leerbanen
Wanneer lijn 1 en 2 onvoldoende perspectief bieden, zetten Albeda, Zadkine en SBB hun teams in om stageplekken te werven bij bedrijven die nu nog niet erkend zijn. Ook bekijken ze mogelijkheden in aanpalende sectoren onderzocht en of de student daar een deel van de werkprocessen kan uitvoeren. Als er onvoldoende alternatieven zijn, is het voor roc’s mogelijk om studenten in de begeleide onderwijstijd praktijklessen te geven. Denk aan leerwerkplaatsen, praktijkruimten en andere leer/werksituaties. 
Tegelijkertijd lanceren de werkgeversorganisaties MKB Rotterdam-Rijnmond, VNO-NCW samen met SBB en de partners een gerichte campagne onder hun leden voor mbo-stages in de tekortsectoren. Ook de gemeente Rotterdam en het Leerwerkakkoord zullen de campagneacties uitzetten via hun netwerken van werkgevers in de stad. 
Samen maken we ons er hard voor dat iedere mbo-student die in februari 2021 op stage moet een plek heeft die kwalificerend is voor de opleiding. Een win-win voor studenten en bedrijven, want de Rotterdamse economie heeft het beroepsonderwijs keihard nodig om concurrerend en succesvol te blijven!