Arbeidsmobiliteit in de regio

Kennissessie 4 2021

Arbeidsmobiliteit in de regio – hoe kunnen ondernemers hier goed op inspelen?

Voor iedere ondernemer is het belangrijk alert te zijn en te anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat gebeurt er in mijn branche en hoe kom ik aan gekwalificeerd personeel? Zijn er aanliggende branches met overschotten én welke mogelijkheden en instrumenten zijn er in de regio die mij kunnen helpen? Zijn er mogelijk om samen te werken met anderen?

Deze kennissessie gaat over hoe we in de regio Rotterdam-Rijnmond werken aan het in kaart brengen van (mogelijke) verschuivingen op de arbeidsmarkt. Welke instrumenten heb je als ondernemer om in te kunnen spelen op de (komende) fluctuaties op de arbeidsmarkt? Wat kunnen Rijnmond In Zicht en Rijnmond Werkt Door hierin betekenen? En wat doen proactieve ondernemers op dit gebied?

Vanuit deze invalshoeken wordt het thema arbeidsmobiliteit behandeld, om je verder te inspireren voor stappen in de eigen organisatie.

Datum

17 jun, 2021
Verlopen!

Organisator

Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie
Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie
Email
llo.si@leerwerkakkoord.nl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Basket