Dialoogsessie 2 december

schrijf je in voor de laatste sessie van het jaar

Meld je aan!
Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond zet in op een effectief arbeidsmarktbeleid door samen te werken met kansrijke sectoren, ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid. Het platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) maakt zich sterk door kennisoverdracht plaats te laten vinden, nut & noodzaak te agenderen en praktische handvatten aan te bieden doormiddel van diverse online & fysieke events.


“Once you stop learning,

you start dying.”

– Albert Einstein –

shape_detailpage