Subsidiemogelijkheden

Mensen moeten zich blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Maar leren en ontwikkelen is ook belangrijk om als bedrijf wendbaar en concurrerend te blijven. Daarom ondersteunt de overheid leren en ontwikkelen onder andere met een aantal subsidiemogelijkheden zoals:

STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)

Dit is aan te vragen per 1 maart 2022. Voor werkenden en werkzoekenden, maximaal € 1.000 per aanvrager. Voor de meest actuele informatie, zie rijksoverheid.nl.

SLIM (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Voor de meest actuele informatie, zie rijksoverheid.nl.

Rotterdams Scholingsfonds/Scholingvoucher

Rotterdammers die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen voor maximaal 2.500 euro een beroep doen op het Rotterdams Scholingsfonds. Voor de meest actuele informatie, zie de informatiepagina op rotterdam.nl.

shape_detailpage