Nuttige informatie

Onderstaand een overzicht van enkele relevante websites over Leven Lang Ontwikkelen, Duurzame Inzetbaarheid en Sociale Innovatie. Het overzicht is niet uitputtend, maar biedt een inzicht in de ontwikkelingen, mogelijkheden en activiteiten vanuit diverse organisaties.

Leven Lang Ontwikkelen – informatie Rijksoverheid

Op deze website onderschrijft de Rijksoverheid het nut en de noodzaak om aan de slag te blijven met leven lang ontwikkelen. Dit voor zowel werknemers / werkzoekenden, werkgevers als opleiders. Ook wordt inzicht geboden in de financieringsmogelijkheden, zoals subsidies voor scholing.

Sociaal Economische Raad - SER

De SER heeft een actie-agenda ontwikkeld voor leven lang ontwikkelen en eigen regie. Hier is achtergrondinformatie te vinden over onder meer: goede voorbeelden uit de praktijk, wet- en regelgeving en publicaties. Hieronder enkele links naar hun pagina’s op internet hierover.

SER Actieagenda Leven Lang Ontwikkelen
SER Publicaties regie-loopbaan
SER Kennisdocument Eigen regie

Algemene werkgeversvereniging Nederland – AWVN:

De AWVN heeft een model ontwikkeld voor het opzetten en invoeren van leven lang ontwikkelen in organisaties. Het model is te raadplegen via AWVN Leven Lang Ontwikkelen vijf fasen model. Daarnaast heeft de AWVN handvatten geschreven voor toepassen van een eigen regie model, in relatie tot duurzame inzetbaarheid.
AWVN Eigen regie en duurzame inzetbaarheid

Rijnmond in Zicht:

Op dit online dashboard vind je alle relevante informatie over ontwikkelingen in de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Waar is groei in de werkgelegenheid, welke vacatures zijn er? Ook zijn er publicaties van onderzoeken te vinden. Rijnmond In Zicht. Op de website van Rijnmond in Zicht komt ook het thema Leven Lang Ontwikkelen aan de orde, met een opsomming van belemmeringen, oplossingen en maatregelen – te lezen via Rijnmond In Zicht - Leven Lang Ontwikkelen

Skills In Zicht:

Op deze website worden matches gemaakt tussen werkzoekenden en vacatures op basis van de gevraagde vaardigheden. Je leest welke types vacatures er zijn en welke vaardigheden worden hiervoor gevraagd. Je kunt op deze gratis tool zelf kijken of de vacatures en de daarbij behorende skills bij je passen.
Skills In Zicht

Leerwerkloket Rijnmond:

Het Leerwerkloket Rijmond helpt werknemers, werkzoekenden en werkgevers om antwoorden te krijgen op vragen over loopbaanontwikkeling en kansrijke beroepen, subsidies voor opleidingen, vacatures en sollicitatietips. Op het online platform mijnleerwerkloket.nl kan een e-portfolio worden aangemaakt; hiervoor kun je ook de online loopbaantesten doen.
Leerwerkloket Rijnmond

Sociale Innovatie Academie

Sociale Innovatie Academie:

De Sociale Innovatie Academie biedt opleidingsprogramma’s aan, op maat gemaakt voor sectoren, waarbij de mensen de motor van vernieuwing worden in organisaties. Het optimaal benutten van de ideeen van de mensen en het invoeren van nieuwe manieren van (samen)werken zijn voorbeelden van sociale innovatie.
Sociale Innovatie Academie

Economic Board Zuid-Holland – EBZH:

De EBZH heeft een actieprogramma ontwikkeld, om te investeren in kennis en innovatie. Leven Lang Ontwikkelen is hiervan onderdeel. In de volgende link tref je, naast informatie over de Groeiagenda Zuid-Holland, onderaan de pagina ook een filmpje aan over het belang van Leven Lang Ontwikkelen.
Economic Board Zuid-Holland - Groeiagenda

Hoe werkt Nederland

Op deze website van de Rijksoverheid is informatie te vinden over onder andere leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, subsidies (STAP, SLIM, Nederland leert door) en vind je tests en tips om actie te nemen op leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.
Hoe werkt Nederland

MKB Nederland Rotterdam Rijnmond

MKB Rotterdam Rijnmond

Het is belangrijk om ondernemers te faciliteren en er voor te zorgen dat ze niet gehinderd worden door tal van onduidelijke en/ of overbodige regels. De missie van MKB Nederland is 'bijdragen aan een kansrijk ondernemersklimaat'. MKB Nederland Rotterdam Rijnmond behartigt belangen van jou als MKB'er, altijd concreet en oplossingsgericht.
MKB Nederland Rotterdam Rijnmond

shape_detailpage