Projectteam LLO

Het projectteam van Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (vlnr: Emilie, Marita en Jolanda).

Marita Dogterom

Marita is projectleider van het Platform en werkt samen met Jolanda en Emilie om de doelen van het Platform te bereiken en de verschillende activiteiten van het Platform op te pakken. Dit met input van adviezen van een denktank met leden vanuit ondernemers / werkgevers, opleiders en overheid.

Emilie van de Loo

Binnen het Platform Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie richt zij zich met Marita op het organiseren van lerende netwerken (ook wel bekend als de werksessies) voor ondernemers/werkgevers, die stappen willen zetten op het vlak van Leven Lang Ontwikkelen. Hiermee krijgen ondernemers handvatten voor een praktische toepassing van Leven Lang Ontwikkelen in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties.

Jolanda Vollebregt

Jolanda houdt zich samen met Marita bezig met de organisatie van de kennissessies van het Platform. Het doel van deze sessies is de ondernemers/werkgevers te faciliteren, informeren, inspireren en enthousiasmeren om verder aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen.

shape_detailpage