Wat we doen

Organiseren van kennis- en werksessies – intersectoraal

Kennissessies

We organiseren intersectorale kennissessies. De sessies zijn afwisselend online en hybride. Bij hybride evenementen kunnen deelnemers elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Er wordt gestreefd naar een logische volgorde van te presenteren onderwerpen, gebaseerd op de 3 hoofdthema’s: Eigen regie, (Arbeids-)Mobiliteit, Verbinden Praktijk en Onderwijs.

Doel van de kennissessies is om deelnemers te inspireren op onderwerpen, die samenhangen met de drie hoofdthema’s. Tijdens de kennissessies wordt de laatste stand van zaken gedeeld en onderbouwd met relevant en recent onderzoek. Ook bespreken we welke praktische aanpakken mogelijk zijn op de gekozen onderwerpen: welk aanbod is er, zijn er financieringsmogelijkheden? En we laten werkgevers aan het woord: welke visie hebben zij op het vraagstuk, hoe pakken zij het aan en welke resultaten levert dit op?

Doelgroep kennissessies: ondernemers, werkgevers, HR- en opleidingsprofessionals, zowel voor MKB als het grootbedrijf uit de regio Rotterdam-Rijnmond, die (nog) meer willen doen met Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers van opleidingsorganisaties, overheid en introducees van de deelnemers welkom. Per kennissessie wordt dit nader gespecificeerd, als dit nodig is.

Over de kennissessies

Hier vind je o.a. verslagen van onze kennissessies, inclusief videoverslag van interessante sprekers, én de integrale uitzending van de gehele kennissessies.

Terugkijken kennissessies


Aanmelden

Meld je aan voor de kennissessies!

Werksessies – doe gratis mee en laat je kennis en netwerk groeien!

Voor ondernemers, werkgevers, lijnmanagers en HR- en opleidingsprofessionals, gevestigd in de regio Rotterdam-Rijnmond, organiseren we werksessies, voor kleine groepen, van 8 – 10 personen. Dit zijn intersectorale bijeenkomsten, je leert dus ook van andere sectoren en laat bovendien je netwerk groeien.

Dit jaar werken we samen met werkgeversvereniging AWVN, waarbij we je de mogelijkheid bieden een scan in te vullen om een beeld te krijgen van de status van de leercultuur binnen jouw organisatie. De uitkomsten van de scan zijn dan het vertrekpunt voor je actie/verbeterplan. Ook wisselen we bestaande voorbeelden uit o.a. het MKB uit en gaan we interactief werken aan een eigen ontwikkelagenda. Er bestaat ook veel ruimte voor kennisdeling en uitwisseling! Dit alles is live..

Aanmelden
Meld je aan voor de werksessies!

Dialoogsessies

In kleine teams worden dialoogsessies gehouden, om vanuit de diverse partners/stakeholders te bespreken hoe de beweging LLO en SI verder opgezet moet worden en hoe de rol van de betrokkenen vanuit de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) verder vorm krijgt.

Verbinding maken met de regionale SLIM-regeling

In 2021 is een regionale subsidie aangevraagd voor SLIM – een regeling gericht op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen / het bevorderen van de leercultuur bij MKB-ondernemers. Begin 2022 is een positieve reactie gekomen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De activiteiten van het Platform LLO en SI en de aanpak voor de regionale SLIM liggen in elkaars verlengde. We willen een effectieve en efficiënte verbinding tussen SLIM en het Platform LLO en SI tot stand brengen.

Overige activiteiten

Naast de kennissessies en werksessies is het Platform actief in het leggen en onderhouden van contacten met diverse organisaties, opleidingsinstellingen, werkgeverskoepels, ondernemers, werkgevers in de regio Rotterdam Rijnmond. Ook leveren we graag een bijdrage aan bijeenkomsten over LLO en/of SI, georganiseerd door anderen.

Meer van Platform kennisdeling LLO en SI

Terugblik Congres LLO 3-11-2021

Geïnteresseerd in gratis deelname aan onze activiteiten? Zie onze agenda!

shape_detailpage