Wat we doen

Organiseren van kennis- en werksessies – intersectoraal

Kennissessies

We organiseren intersectorale kennissessies. De sessies zijn afwisselend online en hybride. Bij hybride evenementen kunnen deelnemers elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Er wordt gestreefd naar een logische volgorde van te presenteren onderwerpen, gebaseerd op de 3 hoofdthema’s: Eigen regie, (Arbeids-)Mobiliteit, Verbinden Praktijk en Onderwijs.

Doel van de kennissessies is om deelnemers te inspireren op onderwerpen, die samenhangen met de drie hoofdthema’s. Tijdens de kennissessies wordt de laatste stand van zaken gedeeld en onderbouwd met relevant en recent onderzoek. Ook bespreken we welke praktische aanpakken mogelijk zijn op de gekozen onderwerpen: welk aanbod is er, zijn er financieringsmogelijkheden? En we laten werkgevers aan het woord: welke visie hebben zij op het vraagstuk, hoe pakken zij het aan en welke resultaten levert dit op?

Doelgroep kennissessies: ondernemers, werkgevers, HR- en opleidingsprofessionals, zowel voor MKB als het grootbedrijf uit de regio Rotterdam-Rijnmond, die (nog) meer willen doen met Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers van opleidingsorganisaties, overheid en introducees van de deelnemers welkom. Per kennissessie wordt dit nader gespecificeerd, als dit nodig is.

Over de kennissessies

Hier vind je o.a. verslagen van onze kennissessies, inclusief videoverslag van interessante sprekers, én de integrale uitzending van de gehele kennissessies. 

Meld je aan voor de kennis-sessies!

Werksessies

Het platform wil bedrijven en ondernemers van en met elkaar laten leren op LLO en SI. Het gaat hierom een verdere invoering van Leven Lang Ontwikkelen of Sociale Innovatie in de eigen organisatie. Leren van anderen, zelf kennis en ervaring delen, in gesprek gaan en dit meenemen voor acties in de eigen organisatie. Dit is intersectoraal.

Doelgroep werksessies: Werkgevers en ondernemers die meer inzicht willen krijgen in mogelijkheden en aanpak van  LLO en er actief mee aan de slag gaan in de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties.

Dialoogsessies

In kleine teams worden dialoogsessies gehouden, om vanuit de diverse partners/stakeholders te bespreken hoe de beweging LLO en SI verder opgezet moet worden en hoe de rol van de betrokkenen vanuit de 3 O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) verder vorm krijgt.

Verbinding maken met de regionale SLIM-regeling

In 2021 is een regionale subsidie aangevraagd voor SLIM – een regeling gericht op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen / het bevorderen van de leercultuur bij MKB-ondernemers. Begin 2022 is een positieve reactie gekomen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De activiteiten van het Platform LLO en SI en de aanpak voor de regionale SLIM liggen in elkaars verlengde. We willen een effectieve en efficiënte verbinding tussen SLIM en het Platform LLO en SI tot stand brengen.

Overige activiteiten

Naast de kennissessies en werksessies is het Platform actief in het leggen en onderhouden van contacten met diverse organisaties, opleidingsinstellingen, werkgeverskoepels, ondernemers, werkgevers in de regio Rotterdam Rijnmond. Ook leveren we graag een bijdrage aan bijeenkomsten over LLO en/of SI, georganiseerd door anderen.

Meer van Platform kennisdeling LLO en SI

Terugblik Congres LLO 3-11-2021

Geïnteresseerd in gratis deelname aan onze activiteiten? Zie onze agenda!

shape_detailpage