Wat we doen

Organiseren van kennissessies – intersectoraal

Doel van de kennissessies is om deelnemers te inspireren m.b.t. onderwerpen, die samenhangen met de drie hoofdthema’s voor de kennissessies van het Platform kennisdeling LLO en SI:

  • Eigen regie
  • Arbeidsmobiliteit
  • Verbinding onderwijs en bedrijfsleven


Tijdens de kennissessies wordt de laatste stand van zaken gedeeld, onderbouwd met relevant, recent onderzoek. Ook bespreken we welke praktische aanpakken mogelijk zijn op de gekozen onderwerpen: welk aanbod is er, zijn er financieringsmogelijkheden? En we laten werkgevers aan het woord: welke visie hebben zij op het vraagstuk, hoe pakken zij het aan en welke resultaten levert dit op?

Doelgroepen kennissessies: ondernemers, werkgevers, opleidingen, overheid uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Per kennissessie wordt dit nader gespecificeerd, als dit nodig is.

Organiseren van werksessies – intersectoraal

De naam zegt het al: in de werksessies ga je aan de slag! Praktisch: stappen zetten naar de (verdere) invoering van Leven Lang Ontwikkelen, Duurzame Inzetbaarheid of Sociale Innovatie in de eigen organisatie. Leren van anderen, zelf kennis en ervaring delen, in gesprek gaan en dit meenemen voor acties in de eigen organisatie. De groep is minimaal 6 en maximaal 12 personen groot. Deelnemers komen uit verschillende sectoren. Er worden drie bijeenkomsten per groep georganiseerd, van elk 2 uur.

Contacten leggen met organisaties, vragen beantwoorden, mensen verbinden, bijdragen aan bijeenkomsten over Leven Lang Ontwikkelen of Sociale Innovatie die door andere organisaties worden georganiseerd.

Naast de kennissessies en werksessies is het Platform actief in het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties. Opleidingsinstellingen, werkgeverskoepels, individuele werkgevers met vragen. Ook kunnen we bijdragen aan bijeenkomsten over LLO en/of SI, georganiseerd door anderen. Daarnaast werken we samen met regionale initiatieven zoals Gezond010.

Meld je aan voor de kennis-sessies!

shape_detailpage