Wat willen we bereiken?

Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Samen toewerken naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt.

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is op 23 september 2020 gelanceerd, als onderdeel van het Leerwerkakkoord.

Aanleiding: de wens om de kwaliteit en de weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking te bevorderen. We groeien toe naar een nieuwe economie, door technologische ontwikkelingen, digitalisering en globalisering. De kwaliteit en weerbaarheid van de (toekomstige) beroepsbevolking zijn beslissende factoren voor de concurrentie- en innovatiekracht van steden en regio’s.

De arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond wil, vanuit het Leerwerkakkoord en de diverse deelakkoorden in kansrijke sectoren een regionale aanpak opzetten en een effectief arbeidsmarktbeleid realiseren, waarin Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie breed en praktisch worden toegepast. Dit doen we niet alleen, maar samen met ondernemers, werknemers, werkzoekenden, opleidingen en overheid. We willen hierdoor taken (bij organisaties) en talenten (van mensen) te allen tijde optimaal matchen.

Met elkaar wordt gewerkt naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Met voldoende beschikbare medewerkers, passend bij de vraag van werkgevers (de juiste skills). Een arbeidsmarkt die de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers bevordert, gericht op ontwikkelen en (blijven) leren.

Met het Platform Kennisdeling zoeken we naar de beste aansluiting tussen mensen en organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit door focus op leven lang (skills) ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

Strategie

We bereiken die toekomstbestendige arbeidsmarkt door in te zetten op:

  • Een duurzame infrastructuur voor de ontwikkeling, scholing en groei van werkenden en werkzoekenden
  • Werkenden die gemakkelijk en snel kunnen overstappen van krimpberoepen naar groeiberoepen, ondersteund door passende scholing
  • Werkzoekenden die duurzaam aan het werk kunnen gaan en blijven
  • Studenten en leerlingen die toekomstbestendig worden opgeleid
  • Werkgevers die volop inzetten op Leven Lang Ontwikkelen, Sociale Innovatie en inclusiviteit
shape_detailpage