‘Verborgen Talent’ via pilot STL aan het werk in transport en logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) neemt initiatief om de personeelskrapte bij transport- en logistieke bedrijven terug te dringen. De pilot ‘Verborgen Talent’, gehouden in de regio Rijnmond/Drechtsteden, helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in de sector. ‘De sleutel tot succes is samenwerking,’ zeggen Arjen Woensdregt en Hidde Kielen van STL.

‘Als je vandaag hetzelfde doet als wat je gisteren deed, dan krijg je vandaag wat je gisteren kreeg.’ Arjen Woensdregt, projectcoördinator bij STL, haalt de gevleugelde uitspraak regelmatig aan wanneer hij bij bedrijven aan tafel zit. ‘En eigenlijk krijg je vandaag mínder dan gisteren, omdat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt,’ zegt Arjen. ‘Bedrijven moeten echt op een andere manier naar de invulling van hun vacatures gaan kijken. Vanuit STL helpen we daarbij, want we zijn er voor de hele sector. Voor de bedrijven én voor de mensen die in deze prachtige sector werken.’

Verborgen Talent

Daarom ontwikkelde STL een pilot, met de naam ‘Verborgen Talent’. Daarmee wil de organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen in de transport en de logistiek. ‘In deze sector is veel werk waarop ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laagdrempelig kunnen instappen,’ zegt Hidde Kielen, social coach bij STL en projectleider van de pilot. ‘De naam Verborgen Talent hebben we niet voor niets gekozen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben veel talent, maar dat wordt vaak overschaduwd door andere zaken in hun leven. Bijvoorbeeld door schulden, taalachterstand, gezondheidsproblemen of een combinatie daarvan.’

Persoonlijke aandacht

Het project ‘Verborgen Talent’ ondersteunt gemeenten en UWV’s bij re-integratietrajecten. STL biedt leerwerktrajecten bij de bedrijven in de regio aan. Hidde: ‘Met persoonlijke aandacht en begeleiding, opleidingen, coaching in de praktijk en werkgerichte trainingen zorgen we ervoor dat deelnemers hun verborgen talent kunnen waarmaken. De deelnemers ontvangen in de werkleerperiode uiteraard gewoon een salaris. Bedrijven kunnen op hun beurt leren hoe zij diversiteit op de werkvloer creëren. In het kader van deze pilot bieden we een training aan die handvatten geeft om nieuw personeel succesvol te laten “landen” in hun bedrijf.’

Kosteloze begeleiding

Arjen vult aan: ‘Bedrijven willen hun vacatures gewoon op een goede manier invullen. Als dat kan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, vinden zij dat prima. Daarmee geven ze direct invulling aan het sociaal ondernemen. Daar willen bedrijven best extra inspanningen voor doen. Maar er moet ook gewoon gewerkt worden door het Verborgen Talent. Dat snappen wij, STL kent de sector goed. Daarom zorgen wij tijdens het hele traject voor kosteloze begeleiding van de nieuwe medewerker en het bedrijf dat deze medewerker een kans geeft. Die kosten voor de benodigde opleidingen komen voor rekening van STL, het UWV of de gemeente.’

Samenwerking leidt tot succes

In de pilot is die samenwerking met UWV’s en Gemeenten van groot belang, stelt Hidde. Alle drie de partijen hebben immers belang bij een succesvolle toetreding tot de arbeidsmarkt. Het Leerwerkakkoord en het Leerwerkloket speelden een verbindende rol bij het contact tussen STL en de gemeente Rotterdam. ‘Gemeenten en UWV’s kunnen werkzoekenden werknemersvaardigheden aanleren of hun sociale positie stabiliseren. Dat geeft werkzoekenden een goede startpositie voor deelname aan de pilot. Door samen op te trekken wordt de kans op een succesvol traject aanzienlijk groter. Samenwerking is de sleutel tot succes. We hebben elkaar nodig!’

Project met statushouders

Bij het opzetten van het project ‘Verborgen Talent’ leerde STL van een ander project, dat vanaf mei 2022 liep. In dat project richtte STL zich op statushouders. Het leverde interessante inzichten op. Arjen: ‘We leerden dat we het traject voor statushouders anders moesten inrichten dan voor zij-instromers. Statushouders bleken de assessment-achtige oefeningen bij de testen lastig te vinden. Zo zijn we tot een aanpak gekomen met minder geautomatiseerde tests en extra selectiegesprekken met een job-/social coach. We hebben meerdere statushouders kunnen plaatsen bij transport- en logistieke bedrijven. Die aanpak en inzichten hebben we meegenomen in de opzet van deze pilot.’

Sociale bedrijven gezocht!

Het komende half jaar draait de pilot in de regio Rijnmond/Drechtsteden. Hidde: ‘We hebben hier goede contacten met bedrijven en willen graag weten of deze bedrijven onze Verborgen Talenten een kans willen geven. Ook de gemeenten in deze regio zijn geïnteresseerd in onze plannen. We gaan de komende maanden met elkaar kijken of dit succesvol kan worden. We moeten uitvinden welke mensen geschikt zijn voor dit traject en hoe de samenwerking met gemeenten en UWV’s verloopt. Uiteindelijk hopen we hier een landelijk project van te maken. Dus ik zou tegen bedrijven willen zeggen: wil je én goed personeel én maatschappelijk verantwoord ondernemen? Meld je bij ons aan of schrijf je in voor een van de informatiebijeenkomsten.’

Meer informatie over de pilot ‘Verborgen Talent’ is te vinden op de website van STL. Voor bedrijven die meer willen weten over de pilot organiseert STL regelmatig informatiebijeenkomsten. Wil je een ‘verborgen talent’ in dienst nemen of hier meer over weten? Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten.

Je kunt ook direct contact opnemen met Hidde en Arjen, via verborgentalent@stlwerkt.nl of telefonisch: 06 45 13 67 21 (Hidde) of 06 19 06 99 41 (Arjen).