Peter Smit

VOORWOORD PETER SMIT

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,

De Sint is weer terug naar huis en 2022 nadert snel. Er is nog veel te doen dit jaar als ik dit schrijf, maar ik kijk erg uit naar een nieuw jaar met nieuwe kansen, hopelijk minder gedoe door corona en veel mooi weer.

Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. We kijken met z’n allen uit naar een nieuw kabinet die hier zeker koers in zal zetten. Als Leerwerkakkoord dragen wij als samenwerkende partners ons deel daar goed in bij, in het vormgeven en voorloper zijn van de verandering. Natuurlijk kunnen we nog verbeteren in onze samenwerking. Dat blijkt ook uit de eerste beelden van de Tussenevaluatie LWA die eind dit jaar wordt gepubliceerd. Zo kan bijvoorbeeld de regionale samenwerking beter, moeten we slimmer werken aan onze communicatie en kunnen we succesvoller zijn in onze kennisdeling. Al deze punten nemen we mee in ons jaarplan 2022, waar we nu de laatste hand aan leggen. Zo kunnen we samen meer en beter van elkaar leren en de koers uitzetten, nu en voor de komende jaren.

Goed nieuws is dat de campagne van het Rotterdams Scholingsfonds in januari start. Zo wordt werkontwikkeling nog bereikbaarder voor alle Rotterdammers. En ja, dat moet ook in de hele regio Rijnmond. Er komen gelden voor om-, her- en bijscholing beschikbaar vanuit de coronaherstelpot vanuit het Rijk, maar dat laat nog even op zich wachten. We houden het nauwlettend in de gaten en als daar nieuws over is, zijn jullie de eerste die het horen.

De jaarplannen voor 2022 zijn zo goed als rond en worden of zijn al besproken in de partnergroepen van alle Leerwerkakkoorden. Mooi om de eensgezindheid te zien waar onze focus op moet liggen. We gaan een minder brede aanpak hebben en onze verbinding tussen de verschillende akkoorden beter benutten. Zo kunnen we sneller en beter van elkaar leren. Maar bovenal zie ik, dat we niet weglopen van taaie en lastige dossiers. We mogen als regio trots zijn dat we zo’n samenwerking hebben en dat ook koesteren.

Eind volgende week kunnen jullie ook de voortgang van het Leerwerkakkoord zien in RijnmondInzicht. De link zullen we als het zo ver is zeker delen.

In deze nieuwsbrief weer enkele mooie voorbeelden waar we als Leerwerkakkoord mee bezig zijn zoals:

  • een terugblik op het congres Leven lang ontwikkelen en Sociale innovatie van 3 november;
  • de Roadshow Logistiek die we in de regio als pilot hebben gehouden;
  • de bijeenkomst Sterk in je werk vanuit de bouw en techniek

Als laatste nog goed om te melden dat het HR-netwerk vanuit de Haven groeit. Mooi om te zien, dat we daar slagen in maken. Ook in het licht van een beter imago en een gezamenlijke aanpak in werving en opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Een ander mooi voorbeeld is hoe de zorg dat in de regio aanpakt met Ontdek deRotterdamseZorg  Nieuw! Ontdekderotterdamsezorg.nl – deRotterdamseZorg   Bekijk ook een mooi filmpje over online matchingsplatform HalloWerk  (Hallo)Werk Geeft Isabella Energie – YouTube

Pas goed op elkaar en succes met samen doen én leren!

Groet,

Peter Smit 
Programmamanager Leerwerkakkoord