Peter Smit

VOORWOORD PETER SMIT

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,

De gemeenteraadsverkiezingen staan in maart voor de deur. De gedachte van het Leerwerkakkoord is geboren na de vorige verkiezingen en als nieuw college van de gemeente Rotterdam met alle partners van toen opgestart en omarmd. En bovendien al snel verbreed naar de regio. Natuurlijk gaan we ook na de verkiezingen door met het Leerwerkakkoord. Niet alleen omdat we dat met elkaar hebben afgesproken, maar vooral omdat we zien dat het werkt. En omdat het nodig blijft om te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

We zijn dit jaar daarom begonnen om nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Uit een tussenevaluatie blijkt dat we goed op weg zijn, maar dat onze communicatie, kennisdeling en regionale verbinding echt nog slimmer en beter kan. Daar werken we hard aan. Komend voorjaar gaan we met alle partners live in gesprek over wat de strategie wordt voor de komende tijd. Dat wordt een interessante bijeenkomst waar u binnenkort voor wordt uitgenodigd.

In deze nieuwsbrief staan vele interessante initiatieven en ontwikkelingen die de nieuw ingeslagen weg onderstrepen. Het zijn initiatieven die inspireren en waaraan u als partner kunt deelnemen. Speciale aandacht vraag ik voor Sander & de Hartenjagers. Een prachtig initiatief om ondernemers met een sociaal hart te activeren om op zoek te gaan naar talent. Daarnaast heeft het Leerwerkakkoord een belangrijke inbreng bij het smeden van samenwerkingsverbanden binnen de SER die als doel hebben om mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Dat is een voorwaarde in een op skills gebaseerde arbeidsmarkt.

Voor een compleet overzicht van onze activiteiten, kijkt u gerust even rond op onze site. Volg ons ook op LinkedIn. Op RijnmondInzicht krijgt u inzicht in de arbeidsmarkt voor de regio Rijnmond en de kansen die deze regio ondernemers en onderwijsinstellingen biedt.

We zien u graag weer in het voorjaar. Veel succes met samen doen ├ęn leren!

Met vriendelijke groet,

Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord