Peter Smit

VOORWOORD PETER

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord, welkom bij de 8ste nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord.

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben de zomervakantie alweer vergeten door alle werkdrukte. En de bladeren vallen ook al van de bomen. Voor we het weten staat Sinterklaas al voor de deur. De tijd vliegt weer voorbij! Er gebeurt veel binnen het Leerwerkakkoord! Niet alleen in de vorm van activiteiten, maar ook in het vooruit- en terugblikken. We zijn bezig met de plannen voor volgend jaar, maar er wordt ook door onderzoeksbureau Ecorys een tussenevaluatie van ons initiatief gehouden. Velen van jullie hebben voor dit onderzoek al input gegeven, waarvoor grote dank. Eind oktober wordt deze tussenevaluatie besproken in onze stuurgroep en verdere informatie, over hoe we de uitkomsten willen implementeren, volgt daarna. Goed dat we met elkaar delen wat goed gaat, maar vooral wat nog beter kan. Zo blijven we van en met elkaar leren in de uitdagingen die voor ons liggen.

Ik schreef in onze vorige nieuwsbrief dat de arbeidsmarkt bijna weer even krap is als voor de coronacrisis. Als je nu naar de arbeidsmarktcijfers kijkt, zie je de tekorten alleen maar oplopen. Je ziet bij alle partijen ook een groot bewustzijn dat we hier echt wat aan moeten doen. Door niet alleen te focussen op instroom vanuit onderwijs, alhoewel we de ervaring hebben dat loopbaanoriëntatie en -begeleiding echt nog slimmer kan zodat meer jongeren kiezen voor een baan die bij ze past en waar direct werk in is, maar ook op zij-instroom en op mensen die nu nog een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Als Leerwerkakkoord gaan we zeker focus hebben op alle initiatieven in deze pijlers, maar vooral op interventies voor mensen die onze hulp kunnen gebruiken, werkend of niet werkend. Daar zijn we immers dit initiatief voor gestart.

In deze nieuwsbrief weer enkele mooie voorbeelden waar we als Leerwerkakkoord mee bezig zijn. Binnen het cluster Facilitaire dienstverlening loopt een mooi wervings- en opleidingstraject voor mensen die nu in een uitkering zitten. Dit is goed voorbeeld hoe we als Leerwerkakkoord samen zaken regelen. En wordt dan ook meer gekopieerd naar andere Experiences en aanpak binnen de (regio) gemeenten. Zo vinden we niet overal het wiel opnieuw uit. Binnen Logistiek zijn mooie vooruitgangen geboekt. Eén van deze initiatieven is De dag van de Logistiek. Eind oktober is er een groot wervingsevent van het beroepsgoederenvervoer in De Kuip. Maar we proberen ook meer aansluiting te krijgen met loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in het onderwijs richting deze sector. Eind van deze maand willen we daar een pilot voor doen op enkele Vmbo’s en Entreeopleidingen in de regio met een Roadshow Logistiek.

Graag delen we hier onze nieuwe infographic met jullie. We krijgen vaak de vraag wat het Leerwerkakkoord nu eigenlijk is en veel wordt gevangen in deze mooie illustratie. Misschien helpt het jullie bij het uitleggen wat we doen aan collega’s of aan andere organisaties die meer willen weten. Dus maak er vooral gebruik van!

Op 3 november vindt ons congres Leven lang Ontwikkelen plaats in de Doelen in Rotterdam. Er is een prachtig programma samengesteld met interessante sprekers en voorbeelden. Goed elkaar daar te ontmoeten. Je kan live deelnemen, maar ook digitaal. De voorkeur is wel live omdat we niet alles digitaal kunnen uitzenden en je wil natuurlijk niets missen. Aanmelden kan nog. Voor het live event zijn nog toegangskaarten beschikbaar.

In memoriam: Robert Glerum

Ik sluit af met een trieste mededeling. In augustus is onze zeer gewaardeerde steunpilaar van het Leerwerkakkoord, Robert Glerum, na een kort ziekbed overleden. Robert was werkzaam bij de gemeente Rotterdam op de afdeling Onderwijs. Hij was nauw betrokken bij alles wat we samen doen op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met altijd het belang van de student voorop. Zo was hij één van de stuwende krachten achter het regionaal actieplan stages en leerbanen om de stage tekorten voor mbo studenten aan te pakken. We missen niet alleen zijn enorme kennis en daadkracht, maar ook zijn humor en verbindingskracht. We wensen de familie, vrienden en collega’s van Robert: veel sterkte.

Pas goed op elkaar en succes met samen doen én leren!

Groet,
Peter Smit 
Programmamanager Leerwerkakkoord