Voorwoord Peter Smit

Welkom bij de 1e post van het Leerwerkakkoord in 2021. Vorige week was de wereld nog mooi wit. Een welkome afwisseling in deze coronatijd mag ik wel zeggen. Alhoewel ik erg van sneeuw houd, ben ik ook blij dat het voorjaar zich nu aankondigt. 
Ook in deze post weer mooie verhalen waar we mee bezig zijn. Jammer genoeg is er in de post altijd te weinig plek om te laten zien wat we allemaal doen. Ons jaarplan laat een grote diversiteit aan projecten en acties zien en we willen jullie meer meenemen in de voortgang van een aantal mooie samenwerkingsverbanden. We werken daarom aan een betere communicatie naar de partners en andere geïnteresseerden. Het blijft belangrijk dat we blijven delen waarom we dit doen en andere organisaties en mensen inspireren.
Laatst was ik bij weer een bijeenkomst van ons platform kennisdeling LLO en SI (Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie) vanuit de studio bij Watertalent in Spijkenisse. Mooi om te zien hoe we werken aan verdere professionalisering van onze kennisdeling. Deze opzet is erg bevallen en we gaan hier meer mee doen. De eerstvolgende kennis sessie staat gepland op donderdag 4 maart van 14 tot 16 uur en heeft als thema de inzet van sociaal maatschappelijke instrumenten: ”Als persoonlijke problematiek professionele ontwikkeling in de weg staat”. Reserveer dit alvast in je agenda en meld je aan via Kennis-Sessies.
Er wordt ook hard gewerkt aan een betere monitoring van de voortgang van alle acties. De monitoring zal voortaan in drie delen zijn, met een sectoraal arbeidsmarktdashboard en een kwalitatieve en kwantitatieve rapportage van de stand van zaken van alle acties binnen de verschillende clusters. Zo hebben we met z’n allen meer beeld en geluid hoe we ervoor staan en wat we leren.
We hebben vanaf dit jaar een kleinere stuurgroep van zes leden met een goede vertegenwoordiging van ondernemers, onderwijs en overheid. Daarnaast zijn alle partnergroepen bemenst en hebben we ook per (clustering van de) deel LWA de governance op orde voor een betere sturing op alle activiteiten. We werken nog aan het inrichten van een expertplatform voor een betere verbinding tussen alle deelnemende partijen en de thema’s van het Leerwerkakkoord.
Veel leesplezier maar vooral veel succes en plezier in de samenwerking die we hebben. Op naar een meer duurzame arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Corona zorgt voor veel arbeidsmarkthobbels, maar de kansen zijn er ook! Laten we ons daar vol voor blijven inzetten.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
Groet,
Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord