Voorwoord Peter Smit

Beste allemaal,
Hierbij ontvangen jullie de laatste post van 2020. Sinterklaas heeft nog maar net het land verlaten en de kerstboom staat al mooi opgetuigd. Eigenlijk heb ik het gevoel dat we dit bizarre jaar net lekker zijn gestart en wil ik vol gas richting het nieuwe jaar. Tegelijkertijd zijn deze donkere dagen voor het eind van het jaar ook een mooi moment voor bezinning
Vrijdag 27 november hebben we het 7e Leerwerkakkoord (LWA) afgesloten met de sectoren Transport en Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart. Een mooi akkoord met een diversiteit aan partners en mooie ambities. Vanuit dit akkoord gaan we samenwerken in één organisatie met het LWA Haven, omdat hier veel overlap zit in projecten en aanpalende sectoren. Zo voorkomen we extra overleg en zorgen we voor een efficiëntere organisatie. Wat mij vooral opviel tijdens de tekening van dit akkoord, is dat iedereen erg positief is en dat er veel kansen liggen. Alle partners willen dat dit akkoord een groot succes wordt. Mooi om die energie, al was de ondertekening digitaal, te horen en te voelen.
We zijn nu druk bezig met het maken van een jaarplan. Het is een indrukwekkend geheel met mooie ambities voor 2021. Eigenlijk zou 2020 het oogstjaar worden met alles wat we in 2019 en begin 2020 neergezet hebben. Het liep even anders en de reden kennen we allemaal. Dat oogsten viel dus tegen, maar niettemin hebben we veel bereikt. We hebben een sterke organisatie met partners die samen vooruit willen. We hebben de organisatiestructuur kleiner en flexibeler gemaakt door meer in clustering van de deel LWA  te werken. Daarnaast hebben we binnen onze drie pijlers meer focus op centrale thema’s zoals Loopbaanorientatie en de aanpak Jeugdwerkgelegenheid en ik zie dat dat nu al zijn vruchten afwerpt. 
In deze post vinden jullie weer mooie projecten en acties waar we mee bezig zijn. Maar er is veel meer te delen. Wordt daarom lid van onze LinkedIn pagina waar alle updates geplaatst worden. Deze staan natuurlijk ook op onze website (leerwerkakkoord.nl). Volgend jaar hebben we meer oog voor kennisdeling tussen de verschillende LWA’s en alle partners en ik hoop zó dat dat ook fysiek kan ergens in het voorjaar. 
Speciale aandacht nog voor stagiaires. Veel mbo-leerlingen hebben voor het nieuwe jaar nog geen stageplaats. Ik snap dat het lastig is met alle richtlijnen en dat begeleiding extra moeilijk is, maar het mag niet gebeuren dat meer dan 2000 leerlingen uit onze regio geen praktijkervaring kunnen opdoen. Vanuit onderwijs, werkgeversvertegenwoordigers, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsopleidingen en Bedrijfsleven) en de gemeente Rotterdam is er nu een Regionaal actieplan stages Rotterdam-Rijnmond ontstaan. Als LWA ondersteunen we dit initiatief. Laten we hier allemaal een succes van maken!
Voor nu allemaal hele fijne feestdagen! Pas goed op elkaar en blijf gezond. Tot in het nieuwe jaar.
Groet, Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord