Voorwoord Peter Smit

Peter Smit, Programmamanager LWA
Welkom bij de derde nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord. Inmiddels zitten we hier in Nederland in een tweede gedeeltelijke lockdown en dit voelt voor veel ondernemers en werknemers als een totale lockdown. Het zal afwachten zijn wat de impact is maar die zal zeker groot zijn. Aan de andere kant zie ik ook tekenen van herstel in bijvoorbeeld de uitzendmarkt, waar veel mensen weer een nieuwe baan vinden. 
Thuiswerken gaat mij beter af dan in de eerste lockdown. Het valt mij op dat veel zaken gewoon doorgaan en ik heb toch een balans gevonden door niet veel te videovergaderingen via MS Teams, Zoom of Skype en vaker gewoon ouderwets te bellen en ’s morgens en ’s middags een rondje buiten te lopen. En gelukkig blijven de sportscholen nog open! Nooit gedacht dat ik de sportschool zou ervaren als een aangenaam uitje.
De afgelopen maanden zijn veel lopende projecten opgepakt en hebben we nieuwe initiatieven in gang gezet. Toch blijft het lastig om creatief om te gaan met alle coronamaatregelen. Zo kunnen we nog geen grote live events organiseren, denk aan de Experiences, die we willen organiseren voor de sectoren waar veel kansen liggen. Het is daarom mooi om te zien dat we een team van partners hebben die zich samen sterk maken voor de Leerwerkakkoorden en eraan blijven trekken, ondanks dat het met vallen en opstaan gaat. Het is dubbel dat we al bezig zijn met het jaarplan 2021, terwijl voor mijn gevoel het jaar 2020 nog ‘lang’ niet voorbij is. Er is nog zoveel te doen! 
We zijn gestart met ons platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie. Inmiddels zijn er na de startbijeenkomst eind september al een kennissessie en een werksessie geweest, die erg positief zijn ontvangen. Onze projectleider Marita Dogterom doet daar goed werk en verbindt niet alleen de partners maar ook externe partijen door het delen van kennis en ervaringen. Zij wordt verderop in deze nieuwsbrief geïnterviewd. Deze maand is Renée Rotmans, werkzaam bij het Havenbedrijf en onderdeel van de denktank van het platform kennisdeling, zelfs gepromoveerd met een duidelijke boodschap: sociale innovatie is net zo belangrijk als technologische innovatie. Nogmaals gefeliciteerd Renée!
Niet alleen op de arbeidsmarkt vallen er harde klappen; ook veel leerlingen hebben grote moeite een stageplek of leer/werkbaan te vinden. Iedereen snapt dat het lastiger is een leerling in deze tijd te begeleiden en te zorgen voor een goede plek. Alleen kan het niet zo zijn dat we dan maar niets doen. Daarom slaan onderwijs, bedrijfsleven en overheid de handen ineen om de leerlingen te ondersteunen.
Inmiddels is de gemeente Rotterdam ook het Scholingsfonds gestart. De scholingsvouchers zijn in de eerste fase tot eind dit jaar bedoeld voor: jongeren die in 2020 een mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures zijn; mensen met een bijstandsuitkering; en mensen van wie de WW binnen drie maanden afloopt. Voorwaarden voor de scholingsvoucher zijn dat de aanvrager in Rotterdam woont, niet meer leerplichtig is; graag wil werken en bijleren, en zijn kansen op langdurig betaald werk wil vergroten. 
Vanaf begin volgend jaar kunnen ook mensen die wonen in Rotterdam, werk hebben en zich willen ontwikkelen gebruik maken van dit fonds.
Naast het Scholingsfonds komt er van het Rijk op korte termijn meer geld vrij voor om- en bijscholing, jeugdwerkgelegenheid en praktijkonderwijs. Dit in het kader van het steun- en herstelpakket. De plannen worden ondertussen gemaakt hoe dit in de regio Rijnmond ingezet kan worden.
Veel leesplezier, let op elkaar en blijf gezond!
Groet, Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord