Voorwoord Peter

Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,
Welkom bij weer een nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord. Het is inmiddels voorjaar, maar terwijl ik dit schrijf en omkijk naar buiten lijkt het daar nog niet op. Maar betere en warmere tijden komen eraan! Ik kan niet wachten om weer eens normaal te winkelen en weer op een terras te zitten met wat lekkers voor me! Ik weet zeker dat we dat allemaal willen.
 
Inmiddels blijkt uit berichten in de media en diverse rapporten, dat we weer op eenzelfde werkgelegenheidsniveau zitten als voor corona. Veel sectoren draaien erg goed, maar er zijn ook veel ondernemers die hopen het eind van de maand te halen. Als Leerwerkakkoord werken we aan een meer duurzame arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Samen werken aan een betere werkwereld, maar aan de andere kant ook gewoon overleven. Het is allemaal erg dubbel.
 
Ik nodig jullie van harte uit eens op RijnmondInZicht te kijken waar veel data uit onze regio beschikbaar is. Het geeft een goede kijk in waar de uitdagingen zitten en hoe we er in onze regio voorstaan. Het zijn hele interessante tijden op de arbeidsmarkt. We hebben heel wat uitdagingen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te verbinden.
 
We werken hard aan een betere monitoring van al onze initiatieven, deze zullen op termijn ook in RijnmondInZicht komen. Je kan dan met één druk op de knop zien waar we staan. In deze monitoring gaan we ook per cluster (samenwerkende sectoren binnen het Leerwerkakkoord) een arbeidsmarktdashboard opnemen met daarin de uitdagingen waar we samen voor staan. Dat helpt met keuzes maken en koers houden. Hoe mooi is het om dat op één plek voor iedereen beschikbaar te hebben!
 
In deze nieuwsbrief weer interessante artikelen uit de verschillende samenwerkingsverbanden. Zo is er weer een update vanuit het platform kennisdeling leven lang ontwikkelen en sociale innovatie. Vanuit dit platform zijn we ook hard bezig samen met MKB Rotterdam Rijnmond met de voorbereiding voor de SLIM-aanvraag (Subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB) waarin we samen met verschillende MKB-ondernemers veel gaan leren waar en hoe we ontwikkeling van hun medewerkers kunnen stimuleren.
 
Daarnaast een mooi artikel over hybride techniekopleiders. Een goed voorbeeld hoe onderwijs en arbeidsmarkt beter verbonden worden. Ook krijgen we een kijkje in de keuken van de innovatie binnen de zorg. Er is meer en meer een belangrijke rol weggelegd voor technologie en dat vraagt nogal wat van de medewerkers en studenten om daar ook mee te kunnen werken. Als laatste artikel een kijkje in de keuken van de opleiding tot leidinggevende in de schoonmaak. Goed om te zien hoe samengewerkt wordt aan verbetering van deze opleiding.
 
Over samenwerkingsverbanden en opleiding gesproken. Stedin is in januari een klas begonnen met zeven vrouwen die allemaal een opleidingstraject volgen tot assistent monteur volgen. Tweetal kandidaten zijn gevonden via online matchingsplatform HalloWerk. LWA ging op bezoek bij Stedin om de kandidaten te spreken over hun leertraject.
 
Ik sluit graag af met mooie woorden van Bibian Mentel, een heldin van velen van ons. “Ga iets met je leven doen wat je echt leuk vindt. Verzamel herinneringen i.p.v. bezittingen en wees een beetje lief voor elkaar.” Laten we elkaar blijven helpen met het mooier maken van onze arbeidsmarkt, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.
 
Groet,
Peter Smit
Programmamanager Leerwerkakkoord