Welkom Jeanine Schouten, de nieuwe projectleider bij het Leerwerkakkoord

Jeanine Schouten is drie keer nieuw. Ze is nieuw als projectleider bij het Leerwerkakkoord. Ze is het nieuwe gezicht voor de sectoren Horeca, Toerisme en Retail en verkent of deze kunnen worden aangesloten bij het Leerwerkakkoord MKB. Én dit zijn relatief nieuwe sectoren voor haar. Jeanine stelt zich voor en geeft haar frisse kijk op de uitdagingen.

Nieuw, nieuw, nieuw…. Zo groen achter de oren is Jeanine ook weer niet. De communicatiespecialist uit Rockanje loopt al een tijd mee en runde hiervoor twaalf jaar lang een communicatiebureau. Daarvoor werkte ze in allerlei communicatierollen bij verschillende werkgevers. Met haar bureau bediende ze vele opdrachtgevers in het midden- en kleinbedrijf als ook in het onderwijs.

Ervaring in arbeidsmarktcommunicatie

Voor haar klanten werkte ze steeds vaker aan arbeidsmarktcommunicatie en wervingscampagnes. Omdat de bedrijven het steeds moelijker vonden aan goed personeel te komen. Jeanines kennis als communicatiespecialist is een welkome aanvulling op de expertise van de andere projectleiders van het Leerwerkakkoord. “Ik zie dat er voor de sectoren veel winst te behalen is als het gaat om het werven en behouden van goed personeel, als ook op andere vlakken van human capital”, vertelt ze.

De uitdagingen

De sectoren kampen volgens Jeanine met uitdagingen. Jeanine Schouten: “Corona heeft initiatieven in de sectoren gehinderd. Veelvoudige sluiting van deuren met als gevolg een grote uitstroom van mensen. Tegelijkertijd hebben de sectoren een niet al te best imago wat betreft werkgeverschap. De uitdaging is om het vak weer aantrekkelijk te maken en te houden. Het bieden van meer (loopbaan) perspectief en gelijke kansen kan hieraan bijdragen.”

Verbindingen leggen

Jeanine Schouten ziet het als haar taak om verbindingen te leggen tussen bedrijven uit deze sectoren, het onderwijs en mensen die, zoals ze zelf zegt: ‘vaak wel talenten hebben, maar die worden niet altijd gezien en goed benut.’ “We streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij.“

De eerste fase: kennis vergaren en gesprekken voeren

De nieuwe projectleider binnen het Leerwerkakkoord is sinds mei begonnen aan haar nieuwe baan. De eerste fase van haar nieuwe uitdaging gebruikt ze om zich in te lezen en veel gesprekken te voeren. “Samen met het MKB Rijnmond en andere koepels als Koninklijke Horeca Nederland, werkgevers en ROC’s gaan we de uitdagingen aan om mens en werk slimmer bij elkaar te krijgen. We zijn bezig initiatieven op alle drie de pijlers (Van School naar Werk, Van Werk naar Werk en Aan het werk) te initiëren. Waar we bestaande initiatieven tegenkomen die veelbelovend zijn, dan omarmen we die. Ik kijk uit naar alle ontmoetingen de komende tijd.”

Een warm bad

Wanneer Jeanine een compleet beeld heeft van de sector en de arbeidsmarktvraagstukken gaat ze een strategie en een aanpak ontwikkelen voor de komende jaren. “Hoe die er precies uit gaat zien, kan ik nog niet zeggen, maar dat het belangrijk is om focus aan te brengen in het omvangrijke vraagstuk, dat weet ik wel.” Volgens haar hoeft ze niet per se het wiel opnieuw uit vinden. “Door de andere projectleiders is al veel kennis en ervaring opgedaan in andere branches. Daar maak ik dankbaar gebruik van. De samenwerking met hen is prettig; het voelt voor mij als een warm bad.”

Meer weten, mail!

Jeanine nodigt bedrijven, onderwijsinstellingen en andere mogelijke partners van harte uit om haar te benaderen en samen te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sectoren horeca, toerisme en retail. Mail naar: jeanine.schouten@mkb-rotterdam.nl.